Õigusnõunik

Kaili Rätsepp

Kaili on Palladium Advokaadibüroo õigusnõunik. Tema peamisteks tegevusvaldkondadeks on tööõigus, immigratsiooniõigus, võlaõigus, sh lepinguõigus, äriühinguõigus, asjaõigus, perekonnaõigus ja pärimisõigus. Kaili peab tähtsaks, et klient saab kõikide juriidiliselt keerukate ja
mõnikord ka emotsionaalseks muutuvate vaidluste ajal keskenduda oma igapäevastele tegevustele,
teades, et tema huvid on efektiivselt kaitstud.

Kaili lemmikvaldkonnaks ja suureks kireks on tööõigus. Tööõiguse ja erinevate personalijuhtimise teemadega on ta kokku puutunud üle 15 aasta. Aastatel 2018 kuni 2023 töötas Kaili töövaidluskomisjoni juhatajana. Selle aja jooksul oli tema lahendada ligikaudu 1800 töövaidlust. Varasem töökogemus personalijuhi ja juristina erasektoris koos suure huviga tööõiguse vastu annab Kailile suurepärase eelise mõista töösuhetega seotud küsimusi nii tööandja, töötaja kui ka erapooletu kolmanda isiku vaates.

Kaili on aastate jooksul andnud märkimisväärse panuse samuti vaidluste ennetamisse ja nutikasse lahendamisse, seda nii omandiõiguse, mitmesuguste lepingute kui ka lepinguväliste suhetega seotud küsimustes. Tema hinnangul on sageli mõistlik vaidlemise asemel pigem kokkuleppele jõuda. Seetõttu huvitub ja arendab Kaili end pidevalt lepitusmenetluse valdkonnas. Lisaks on Kailile südamelähedane perekonnaõigus. Kaili on olnud külalisõppejõud Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, jagades tudengitele teadmisi paindlikest ja turvalistest töösuhetest.

Vabal ajal meeldib Kailile reisida ja raamatuid lugeda.

* Vastavalt Eesti advokatuuriseaduse § 40 lõikele 3 ei osuta õigusnõunik õigusteenust, vaid nõustab advokaate.

Keeled:

Eesti, inglise

Kontakt: