Partner / Vandeadvokaat

Kersti Kägi

Kersti on Palladium Advokaadibüroo üks partneritest. Kersti nõustab kliente peamiselt haldus- ja tsiviilõiguses. Erialast tegevust juristina alustas Kersti klientide esindamisega maksuvaidluste lahendamisel 1997. aastal, mis ka täna moodustab olulise osa tema tegevusest. Maksumenetlustele on lisandunud teisedki haldusvaldkonna teemad nagu keskkond, ehitus ja planeerimine, tarbijakaitse ja põllumajandustoetused.

Haldusasjad on saanud Kerstile lemmikvaldkonnaks, kuid ta omab pikaajalist kogemust ka tsiviilõiguses. Peamisteks tegevusvaldkondadeks, milles Kersti klientidele igapäevaselt õigusnõu annab ja õigusvaidlusi lahendada aitab, on võlaõigus, sh lepinguõigus, tööõigus, perekonnaõigus, tervishoiuteenuse osutamisega seotud asjad, pärimine ja asjaõigus. Paralleelselt igapäevasele õigusnõu klientidele jagamisega esindab Kersti kliente haldus- ja tsiviilkohtumenetlustes, samuti majandusvaldkonna väärteo- ja kriminaalasjades. Suures osas viimaste aastate õigusnõustamisest on seotud maksejõuetuse asjadega, tehes koostööd tunnustatud pankrotihalduritega. Maksejõuetuse valdkonna spetsialistina osales Kersti kuue aasta vältel Eesti Advokatuuri maksejõuetusekomisjoni kahe eelmise koosseisu töös.

Kersti on lektorina läbi viinud koolitusi maksuõiguses Maksumaksjate Liidu liikmetele ning täiendõppe Tallinna Tehnikaülikoolis väikeettevõtete juhtidele ja raamatupidajatele.

Kerstile on omistatud 2016. aastal kliendi eduka esindamise eest Tallinna Tuletõrje Ühingu teeneterist.

Igat advokaaditööst vaba hetke kasutab Kersti lugemiseks, sõpradega suhtlemiseks, looduses viibimiseks ja sportimiseks.

Keeled:

Eesti, vene, soome, inglise

Kontakt: