loader image
Palladium Advokaadibüroo
Väärtustame professionaalsust, personaalsust, ratsionaalsust, põhjalikkust ja meelerahu!

Meist

Palladium Advokaadibüroos on ühendatud laitmatud õigusalased teadmised, tõhus tegutsemine ning jätkusuutlik ja ratsionaalne mõtteviis. Kasutame ja arendame ka ise välja innovaatilisi õigustehnoloogilisi rakendusi. Meid teeb rõõmsaks pakkuda oma klientidele minimaalse ressursikuluga maksimaalseid lahendusi.

Meist Palladium

Valdkonnad

 • Intellektuaalse omandi õigus

  Mida kaitstakse autoriõigusega?
  Millal on teose kasutamiseks vaja luba?
  Mida teha kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise korral?
  Kuidas kaitsta tööstusdisainilahendust või kasulikku mudelit?
  Vajad abi litsentsilepinguga?
  Mis on ärisaladus?
  Kuidas kaitsta ettevõtet ebaausa konkurentsi eest?

  Intellektuaalse omandi õigus
 • IT-õigus

  Kuidas kaitsta tarkvara?
  Millistest autoriõigusega kaitstud komponentidest tarkvara koosneb?
  Kas andmebaas on ka autoriõigusega kaitstav?
  Milline leping tarkvara arendamiseks sõlmida?
  Kellele kuuluvad õigused arvutiprogrammile?

  IT-õigus
 • Lepingud

  Vajad abi lepingu koostamise, sõlmimise, muutmise või lõpetamisega?
  Millises formaadis lepingut sõlmida?
  Millal ja kuidas leping üles öelda?
  Kas lepingut peab alati täitma?
  Lepingut on rikutud, millised õiguskaitsevahendeid kasutada?

  Lepingud
 • Kohtumenetlused

  Vajad abi hagiavalduse koostamisel?
  Kuidas koostada vastust hagile?
  Kuidas tagada kohtuotsuse täitmist?

  Kohtumenetlused
 • Tööõigus

  Mis on töölepingu kohustuslikud tingimused?
  Kuidas töölepingut lõpetada?
  Milline etteteatamistähtaeg on töölepingu ülesütlemisel?
  Kuidas leppida kokku ärisaladuse hoidmise kohustuses ja konkurentsi osutamise keelus?
  Mida reguleerivad töökorralduse reeglid?

  Tööõigus
 • Võlaõigus

  Kuidas ja kellelt nõuda tekitatud kahju hüvitamist?
  Mille eest ja millises ulatuses õigusrikkuja vastutab?
  Milliseid õiguskaitsevahendeid kasutada?
  Vajad abi nõudele vastuvaidlemisel?

  Võlaõigus
 • Äriõigus

  Vajad nõustamist ettevõtte ostmisel või müümisel?
  Kuidas muuta osakapitali suurust?
  Kuidas teha rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid?
  Vajad abi äriühingu põhikirja muutmisel?
  Soovid äriühingut likvideerida?

  Äriõigus
 • Perekonnaõigus

  Milline varasuhte liik valida?
  Kas oleks mõistlik sõlmida abieluvaraleping?
  Kuidas jagada ühisvara abielu lõppemisel?
  Kuidas korraldada suhtlust lapsega?
  Millised on vanemate õigused ja kohustused?

  Perekonnaõigus
 • Pärimisõigus

  Kas oleks mõistlik teha testament?
  Kes on seadusjärgsed pärijad?
  Millal peaks pärandist loobuma?
  Kas esitada pärandvara inventuuri nõue?
  Kuidas sõlmida pärandvara jagamise kokkuleppeid?

  Pärimisõigus

Tiim

Elise Vasamäe

Vandeadvokaat
Loe lisaks
Vandeadvokaat

Mari Ääremets

Virtuaalassistent
Loe lisaks
Virtuaalassistent
Sina?

Soovid kandideerida?

Loe Lisaks
Õigustehnoloogilised assistendid

Viivise-kalkulaator

Õigustehnoloogiline assistent
Loe lisaks
Võta ühendust

Meie hoolime ja hoolitseme oma klientide eest, aidates neid soovitud tulemusteni.

Uudised