Palladium Advokaadibüroo
Väärtustame professionaalsust, personaalsust, ratsionaalsust, põhjalikkust ja meelerahu!

Lubadus

Pakume ratsionaalselt tegutsedes kvaliteetset õigusabiteenust ja aitame klientidel jõuda soovitud eesmärkideni. Kasutame innovaatilisi õigustehnoloogilisi rakendusi. Väärtustame kõrgelt personaalsust, professionaalsust, ratsionaalsust ja põhjalikkust. Usume, et kõikide eelloetletud kriteeriumite rakendamine tagab meelerahu nii klientidele kui ka meie tiimile.

Meid võid oma asjade ajamisel alati usaldada!

Lubadus

Valdkonnad

 • Intellektuaalse omandi õigus

  Mida kaitstakse autoriõigusega?
  Millal on teose kasutamiseks vaja luba?
  Mida teha kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise korral?
  Kuidas kaitsta tööstusdisainilahendust või kasulikku mudelit?
  Vajad abi litsentsilepinguga?
  Mis on ärisaladus?
  Kuidas kaitsta ettevõtet ebaausa konkurentsi eest?

  Intellektuaalse omandi õigus
 • IT-õigus

  Kuidas kaitsta tarkvara?
  Millistest autoriõigusega kaitstud komponentidest tarkvara koosneb?
  Kas andmebaas on ka autoriõigusega kaitstav?
  Milline leping tarkvara arendamiseks sõlmida?
  Kellele kuuluvad õigused arvutiprogrammile?

  IT-õigus
 • Lepingud

  Vajad abi lepingu koostamise, sõlmimise, muutmise või lõpetamisega?
  Millises formaadis lepingut sõlmida?
  Millal ja kuidas leping üles öelda?
  Kas lepingut peab alati täitma?
  Lepingut on rikutud, millised õiguskaitsevahendeid kasutada?

  Lepingud
 • Kohtumenetlused

  Vajad abi hagiavalduse koostamisel?
  Kuidas koostada vastust hagile?
  Kuidas tagada kohtuotsuse täitmist?

  Kohtumenetlused
 • Tööõigus

  Mis on töölepingu kohustuslikud tingimused?
  Kuidas töölepingut lõpetada?
  Milline etteteatamistähtaeg on töölepingu ülesütlemisel?
  Kuidas leppida kokku ärisaladuse hoidmise kohustuses ja konkurentsi osutamise keelus?
  Mida reguleerivad töökorralduse reeglid?

  Tööõigus
 • Võlaõigus

  Kuidas ja kellelt nõuda tekitatud kahju hüvitamist?
  Mille eest ja millises ulatuses õigusrikkuja vastutab?
  Milliseid õiguskaitsevahendeid kasutada?
  Vajad abi nõudele vastuvaidlemisel?

  Võlaõigus
 • Äriõigus

  Vajad nõustamist ettevõtte ostmisel või müümisel?
  Kuidas muuta osakapitali suurust?
  Kuidas teha rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid?
  Vajad abi äriühingu põhikirja muutmisel?
  Soovid äriühingut likvideerida?

  Äriõigus

Tiim

Elise Vasamäe

Partner / Vandeadvokaat
Loe lisaks
Partner / Vandeadvokaat
Sina?

Soovid kandideerida?

Loe Lisaks
Õigustehnoloogilised assistendid

Viivise-kalkulaator

Õigustehnoloogiline assistent
Loe lisaks
COntact US
Võta ühendust

Meie hoolime ja hoolitseme oma klientide eest, aidates neid soovitud tulemusteni.

Uudised