Vandeadvokaat

Elise Vasamäe

Elise on vandeadvokaat 2010. aastast ja Palladium Advokaadibüroo asutaja. Elise peamisteks tegevusvaldkondadeks on intellektuaalse omandi õigus, võlaõigus, sh lepinguõigus, ülevõtmised ja ühinemised, äriühinguõigus, IT-õigus ning asjaõigus. Elise nõustab kliente eraõiguse valdkonnas nii igapäevaste õigusalaste küsimuste, tehingute läbiviimise kui ka tsiviilkohtu- ja muude vaidlustega seonduvalt. Elisele meeldivad põnevad erialased väljakutsed ning keerukatele õigusprobleemidele lahenduse leidmine.

Elise eriliseks huviks on kogu tema erialase tegevuse jooksul olnud intellektuaalse omandi õigus. Elise kaitses 2014. aastal Tartu Ülikoolis autoriõiguse teemal kirjutatud doktoritöö ning talle omistati filosoofiadoktori kraad õigusteaduses. Elise on ennast erialaselt täiendanud veel näiteks Amsterdami Ülikooli Infoõiguse Instituudis ning Ameerika Ühendriikides intellektuaalse omandi kaitset käsitlevas multiregionaalses koolitusprogrammis. Elise tegutseb alates 2007. aastast kirjastuse Kluwer Wolters Law International autoriõigusalaste kohtulahendite Eesti korrespondendina. 2012 kuni 2014 oli Elise Justiitsministeeriumi juures tegutsenud Intellektuaalse omandi kodifitseerimise töögrupi liikmeks. Elise on olnud ka Tartu Ülikooli Õigusinstituudis autoriõiguse lektoriks ning kolm aastat Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni liikmeks.

Elise huvitub innovaatilistest õigustehnoloogilistest lahendustest, olles ise näiteks veebirakenduse Viivisekalkulaator kaasautoriks. Viivisekalkulaatori väljatöötamise eest tunnustas Eesti Advokatuur Eliset 2016. aastal tiitliga „Aasta Advokaat“. 2016 aastal anti Elisele ka kliendi eduka esindamise eest Tallinna Tuletõrjeühingu teeneterist.

Vabal ajal meeldib Elisele tantsida ja heade ideede genereerimiseks õunapuu juures istuda.

Keeled:

Eesti, inglise, saksa, soome

Kontakt: